Akty prawne

 • Regulamin rozliczania wody obowiązujący od 01.01.2017r

  Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w lokalach mieszkalnych, lokalach użytkowych i pomieszczeniach ogólnodostępnych Spółdzielni Mieszkaniowej VII Dwór w Gdańsku Uchwalony Uchwałą Rady Nadzorczej nr 46/2016 z dnia 28.11.2016r Pobierz plik
 • Statut_SM_VII_Dwor_Gdansk

  Statut naszej SpółdzielniPobierz plik
 • Regulamin przetargów

  REGULAMIN PRZETARGÓW na roboty budowlane, usługi oraz dostawę materiałów i urządzeń Pobierz plik
 • Zasady Przekazywania częsci wspólnych

  Zasady przekazywania w najem lub użyczenia części wspólnych. Pobierz plik
 • Regulamin Rady Nadzorczej

  Regulamin Rady Nadzorczej SM VII Dwór GdańskPobierz plik
 • Regulamin Zarządu

  Regulamin Zarządu SM VII Dwór GdańskPobierz plik
 • Ustawa z dnia 07.07.1994r Prawo budowlane

  Test aktu prawnego bez dodanego plikuPobierz plik
 • Regulamin przetargów na nabycie lokali

  R E G U L A M I N ogłaszania i przeprowadzania przetargów na nabycie lokali mieszkalnych w celu ustanowienia odrębnej własności lokali w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „VII Dwór” Pobierz plik
 • Regulamin rozliczania kosztów zużycia energii cieplnej

  Regulamin rozliczania kosztów zużycia energii cieplnej w bydynach SM VII DwórPobierz plik
 • Regulamin

  Regulamin eksploatacji instalacji domofonowej w zasoach SM VII DwórPobierz plik
 • Regulamin rozliczania wody obowiązujący do 31.12.2016r

  Regulamin Rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w lokalach mieszkalnych, lokalach użytkowych i pomieszczeniach ogólnodostępnych SM VII Dwór Obowiązujący do 31.12.2016r
 • Regulamin użytkowania garaży

  REGULAMIN użytkowania garaży i miejsc postojowych w garażu wielostanowiskowym w Spółdzielni Mieszkaniowej „VII Dwór” w Gdańsku Pobierz plik
 • Regulamin Funduszu Zasobowego

  Regulamin funduszu zasobowego - 2012Pobierz plik
 • Regualmin rozliczania kosztów GZM

  REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W S.M. „VII DWÓR” W GDAŃSKU Pobierz plik
 • Regulamin tworzenia i wydatkowania środków na remonty

  R E G U L A M I N TWORZENIA I WYDATKOWANIA ŚRODKÓW NA REMONTY ZASOBÓW W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „VII DWÓR” W GDAŃSKU Pobierz plik
 • Regulamin ochrony danych

  Regulamin ochrony danych osobowych w Spółdzielni Mieszkaniowej VII Dwór w GdańskuPobierz plik
 • Regulamin najmu lokali użytkowych

  Regulamin najmu lokali użytkowychPobierz plik
 • Regulamin obowiązków

  REGULAMIN OBOWIĄZKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ VII DWÓR W GDAŃSKU I JEJ MIESZKAŃCÓW W ZAKRESIE NAPRAW WEWNĄTRZ LOKALI ORAZ ZASAD ROZLICZEŃ SPÓŁDZIELNI Z MIESZKAŃCAMI Pobierz plik
 • Regulamin porządku domowego

  Regulamin użytkowania lokali i porządku domowego w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „VII Dwór” Pobierz plik
 • Regulamin funduszu udziałowego

  Regulamin funduszu udziałowego oraz zasady wnoszenia wpisowego w Spółdzielni Mieszkaniowej „VII Dwór” w GdańskuPobierz plik
 • Regulamin funduszu wkładów

  Regulamin funduszu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Spółdzielni Mieszkaniowej „VII Dwór” w Gdańsku Pobierz plik