Rada Nadzorcza Spółdzielni

 • Małgorzata Chmiel – Członek Komisji Mieszkaniowo-Eksploatacyjnej
 • Andrzej Falborski – Członek Komisji Remontowej
 • Sławomir Jabłoński – Przewodniczący RN, Przewodniczący Komisji Remontowej
 • Julia Lewandowska – Członek Komisji Rewizyjnej
 • Artur Łopatniuk – Członek Komisji Rewizyjnej
 • Janina Nowakowska - Z-ca Przewodniczącego RN, Członek Komisji Remontowej
 • Kazimierz Stencel – Sekretarz RN, Przewodniczący Komisji Mieszkaniowo-Eksploatacyjnej i Członek Komisji Remontowej
 • Jacek Welz – Członek Komisji Mieszkaniowo-Eksploatacyjnej
 • Tomasz Zajkowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Przedstawiciele Rady Nadzorczej pełnią dyżury w pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach od 17:00 do 18:00 i w innych terminach po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

Zarząd Spółdzielni
 • mgr Joanna Antolak - Prezes Zarządu
 • mgr Andrzej Fidytek - Zastępca Prezesa - Członek Zarządu

Przedstawiciele Zarządu przyjmują interesantów w poniedziałek w godzinach od 15:00 do 16:30.