Rada Nadzorcza Spółdzielni

 • Sławomir Jabłoński - Przewodniczący RN Członek Komisji Remontowej
 • Elżbieta Kwiatkowska - Przewodnicząca Komisji Mieszkaniowo-Eksploatacyjnej
 • Julia Lewandowska - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
 • Bartłomiej Milanowski - Członek Komisji Rewizyjnej
 • Wiesław Orłowski - Członek Komisji Remontowej
 • Kazimierz Stencel - Sekretarz RN Członek Komisji Mieszkaniowo-Eksploatacyjnej
 • Jacek Welz - Z-ca Przewodniczącego RN Członek Komisji Mieszkaniowo-Eksploatacyjnej
 • Tomasz Zajkowski - Członek Komisji Rewizyjnej
 • Piotr Zięcik - Przewodniczący Komisji Remontowej

Przedstawiciele Rady Nadzorczej pełnią dyżury w pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach od 17:00 do 18:00 i w innych terminach po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

Zarząd Spółdzielni
 • mgr Joanna Antolak - Prezes Zarządu
 • mgr Andrzej Fidytek - Zastępca Prezesa - Członek Zarządu

Przedstawiciele Zarządu przyjmują interesantów w poniedziałek w godzinach od 15:00 do 16:30.